Spoločnosť moreti s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

obytný súbor Vajnory

súťažný návrh (postup do II.kola)

Urbanizmus
Predkladaný návrh rieši územie v severnej časti Vajnor medzi ulicami Kratiny a Nad jazierkom. Základným determinantom celkovej koncepcie bolo maximálne sa prispôsobenie urbanistickej mierky okolitej zástavby, z čoho vyplývalo rozdelenie zadania do štyroch základných objektov: seniorsky dom, rodinný dom "A", rodinný dom "B", a objekt spoločných priestorov.

Architektonický výraz
Zámerom autorského teamu bolo navrhnúť objekty opierajúce sa o architektonický rád klasickej vajnorskej vinohradníckej zástavby, z čoho vychádza základný archetyp domu so šikmou strechou v modernej interpretácii.

Riešené územie
Členenie samotného územia bolo podmienené zadaním a regulatívmi územia. Hranice zástavby od susedných pozemkov boli definované 3 m od severného suseda a 5m od južného suseda pre dosiahnutie lepšieho využitia pozemku. Následne je územie rozčlenené na štyri samostatné funkčné zóny v ktorých sú osadené jednotlivé objekty. Pre dosiahnutie rôzneho stupňa intimity priestorov (obytné terasy, bazén a spoločné priestory...atď.) sú jednotlivé funkčné celky vertikálne poposúvané čím vznikajú rôzne odčlenené priestory plynule usporiadané v celom území.

Architektonické a dispozično-prevádzkové riešenie
Vychádza z daností terénu, odstupov od susediacich pozemkov a z výšky okolitej zástavby do ktorej sa začleňuje. Orientácia ku svetovým stranám je zohľadnená v dispozíciách jednotlivých domov. V rámci riešeného územia sú osadené jednotlivé domy ako samostatne stojace. Spoločné priestory bazénovej haly s nadväznosťou na „party house“ sú polozapustené do terénu so zazelenanou strechou čím sa dosahuje dojem parku plynúceho po celom riešenom území.

Hlavné vstupy sú riešené z priľahlých komunikácií. Keďže terén je rovinatý, parkovanie je vyriešené formou garáží v suterénoch prístupných rampami z priľahlých komunikácií. Na hranici pozemku sa nachádza deliaca stena oplotenia v ktorej budú umiestnené všetky meracie zariadenia k objektu, a zároveň oddeľuje pozemok od verejného priestoru ulice.

Zeleň
Celým územím bude prechádzať zjednocujúca zeleň, ktorá bude dotvárať charakter celkového územia, sadové úpravy budú zásadným charakterom ovplyvňovať celkový pocit z jednotlivých priestorov. Zámerom použitia zelene a zazeleňaných striech podzemných a ustúpených objektov vychádza zo snahy o dosiahnutie pocitu bývania v prírode.

Rodinné domy
Samotné rodinné domy sú navrhnuté s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím, každý dom je priamo napojený na vlastnú garáž, domy sú striktne vertikálne delené po podlažiach na dennú a nočnú časť. Denná časť je vertikálne rozčlenená o pol podlažia čím vzniká 1 a pol podlažia vysoký priestor obývacej izby prepojený na polozapustenú intímnu terasu a priestor kuchyne s jedálňou prepojený na severnú pobytovú a južnú slnečnú terasu. Danou koncepciou vznikajú v dennej časti rôzne priestory s rôznym presvetlením a charakterom prepojenia na exteriér.

Spoločné priestory
Spoločné priestory obsahujú bazénovú halu, "party house" a priestory sauny. Prístupné sú suchou nohou z každého domu a zároveň z parku na 2.nadzemnom podlaží cez "party house". Centrom spoločných priestorov je bazénová hala, ktorá je napojená na slnečnú južnú terasu. Hlavná terasa pred bazénovou halou je zároveň prístupná cez priestor so sprchou do súkromných polo-átrií každého domu. Párty domček obsahuje spoločenskú miestnosť napojenú na súkromné zapustené átrium a priestory sauny prístupné cez bazénovú halu, ktoré sú orientované na uzavreté súkromné „wellness“ átrium.

Dom seniorov
Dom seniorov je prístupný od Tichej ul. a Nad jazierkom. Osadený je v kľudnej časti pozemku. Dispozične je napojený na spoločnú garáž s domom "A". Denná časť je napojená na súkromnú pobytovú terasu

Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto
Projekty / obytný súbor Vajnory - foto