Spoločnosť moreti s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

biopark brezová

kompletná projektová činnosť

Návrh rieši územie na nevyužívanom pozemku v katastrálnom území Vrakuňa a je ohraničený Priehradnou ul., Brezovou ul. a železničnou trasou v blízkosti lesoparku. Základným determinantom celkovej koncepcie bolo maximálne sa prispôsobenie urbanistickej mierky okolitej zástavby, z čoho vyplývalo rozdelenie zadania do menších objektov so zastavanou plochou do 290m2, a to 3 objekty voľno-časového areálu pre deti v predškolskom veku , športové centrum, wellnes, saunový svet a objekt stravovania. V južnej časti pozemku bude lokalizovaný priestor so stojiskami pre osadenie mobilných domčekov.

Architektonický výraz

Zámerom autorského teamu bolo navrhnúť objekty opierajúce sa o archetyp klasickej vidieckej zástavby z čoho vychádza základný archetyp domu so šikmou strechou v modernej interpretácii.

Biokoncept

projekt bioparku bude riešený ako trvalo udržateľný s maximálnou snahou o redukciu uhlíkovej stopy. V rámci projektu bude počítané s využívaním alternatívnych zdrojov energie, hospodárením s dažďovou vodou, čistenie odpadových vôd, prípadne za pomoci koreňových čističiek a snahou o zero-waste koncept.

Zeleň

Celým územím bude prechádzať zjednocujúca zeleň, ktorá bude dotvárať charakter celkového územia. Sadové úpravy budú zásadným charakterom ovplyvňovať celkový pocit z jednotlivých priestorov. Zámerom použitia zelene vychádza zo snahy o dosiahnutie pocitu „areálu v prírode“. Celkové rozdelenie mikrourbanizmu riešeného územia v maximálnej miere rešpektuje dendrologický prieskum a vo veľkej miere zachovávajú vzrastlé stromy v rámci územia, prípadný nevyhnutný výrub existujúcich stromov bude kompenzovaný náhradnou výsadbou.


Projekty / biopark brezová - foto
Projekty / biopark brezová - foto
Projekty / biopark brezová - foto
Projekty / biopark brezová - foto
Projekty / biopark brezová - video
Projekty / biopark brezová - video
Projekty / biopark brezová - video
Projekty / biopark brezová - video